اضافه شدن پنیر اقتصادی به محصولات مزین

اضافه شدن پنیر اقتصادی به محصولات مزین

همیشه یکی از اصول مشتری مداری ارائه ی محصول مورد نیاز مشتریان می باشد و گاهی شرایط جامعه و بازار به گونه ای می شود که نیازهای بازار نیز تغییر می کند و در این موقعیت تولید کنندگان با بررسی بازار این نیاز را تشخیص و جهت حفظ رضایت مشتریان،اقدام به تولید محصول جدید می نمایند .

از اینرو تیم تحقیقات بازار مزین پس از بررسی های بسیار در بازار پرتلاطم سال گذشته که همچنان نیز ادامه دارد تصمیم گرفتند پنیر پیتزایی جدید را به پنیرهای خود اضافه نمایند تا بتوانند نیاز کلیه ی مشتریان خود را پاسخگو باشند